Zarzecze » Dla mieszkańców » Formularze » Ewidencja ludności » Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego

miejsce załatwienia sprawy

- Urząd Gminy Zarzecze
- Ewidencja  Ludności
- tel.: (16) 640-15-29,  e-mail: ug.zarzecze@post.pl
- godz. przyjęć: od 7.00 do 15.00 - od poniedziałku do piątku

wymagane dokumenty

• druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"
(dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
• w przypadku wymeldowania tylko dziecka (bez rodziców) konieczny jest odpis skrócony aktu urodzenia
• książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)

opłaty

bez opłat

czas załatwienia sprawy

od ręki

sposób załatwienia sprawy

- wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu stałego

tryb odwoławczy

----

inne informacje

- wymeldowania dokonuje się osobiście
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27  grudnia 2010 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności ewidencji wydanych i unieważnionych  dowodów osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743).