Interesujący goście zawitali do Zarzecza 04-10-2012 14:11

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Związek Rodowy Dzieduszyckich, Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Publico Bono” oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku zorganizowali spotkanie poświęcone budowaniu partnerstwa lokalnego.

Główny cel partnerstwa ma na celu podejmowanie działań, które włączą i zaktywizują osoby zagrożone wykluczeniem ze społeczeństwa oraz osoby długotrwale bezrobotne. Konferencja odbyła się w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu dnia 3 października br.

Spotkanie prowadzili: Pani Barbara Sadowska – wiceprzewodnicząca Fundacji BARKA, Pani Dagmara Szlandrowicz – specjalista ds. budowania partnerstwa lokalnego oraz Pan Tomasz Wasielewski przedstawiciel Związku Rodowego Dzieduszyckich. Panie z wielką pasją opowiadały o tworzeniu Centrów Integracji Społecznej – miejsc, które pomagają włączyć do aktywnego życia, zwłaszcza zawodowego, osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne. Niezwykle ciekawie o swoich doświadczeniach związanych z działalnością społeczną opowiadali: Pan Jan Bury – Prezes Fundacji „Wzrastanie”, Pani Paulina oraz Pan Sławek, którzy dzięki swojej pracy i wielkiemu zaangażowaniu pomagają tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Na zakończenie uczestnicy spotkania, na czele z gospodarzem miejsca Panem Wiesławem Kubickim – wójtem Gminy Zarzecze, zadeklarowali chęć utworzenia Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, które przyczyni się do zwalczania ubóstwa i wzrostu dobrobytu społecznego mieszkańców naszej gminy jak i całego powiatu przeworskiego.  

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek