Jubileusz złotych godów w Zarzeczu 21-04-2017 04:00

W dniu 27 grudnia 2016 roku w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyła się uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego Państwa Stefanii i Franciszka Bieleckich , Państwa Heleny i Tadeusza Górskich , Państwa Marii i Floriana Granda , Państwa Heleny i Zbigniewa Jamroży.

Trud pracy i wyrzeczeń oraz zgodność ich pożycia małżeńskiego została doceniona przez władze państwowe. Dowodem tego były przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudę odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Edyty Kacza.

Wójt Gminy Zarzecze zwracając się do Jubilatów pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego, wyraził szacunek i uznanie za wspólnie przeżyte lata.

Spotkanie, w którym uczestniczyli również członkowie rodzin Jubilatów przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Były gratulacje i życzenia doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic, a także piękne kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz toast za pomyślność Jubilatów.

Dla Jubilatów Państwa Teresy i Antoniego Szklarz, którzy obchodzili Jubileusz 68-lecia małżeństwa medale zostały wręczone w domu.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek