MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 21-04-2017 20:00

Tradycyjnie Grupa Teatralna działająca przy Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu w okresie Wielkiego postu wystawia Misterium Męki Pańskiej. Temu niezwykłemu wydarzeniu przyświeca cel, w którym jest zaduma nad naszym życiem.

W tegorocznym okresie Wielkiego Postu misterium pt. „Oto ja jestem z wami” wystawione zostało w Parafialnej Sali Teatralnej w Zarzeczu dwukrotnie- w Niedzielę Palmową 9 kwietnia oraz 18 kwietnia br.

            Reżyserem misterium był ks. Piotr Sobolak, który jednocześnie sprawował opiekę nad grupą teatralną. Piękna dekoracja, rekwizyty, stroje zostały zaprojektowane przez Beatę Prymon. Oprawę muzyczną przygotowała Grażyna Winiarz. Efekty dźwiękowe oraz „grę świateł” podczas przedstawienia zapewnił Piotr Iwanko.

            Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej składało się z pięciu scen, które rozgrywały się kolejno w obozie koncentracyjnym, w domu pijaka, szpitalu, na ulicy oraz pod Krzyżem. W scenach tych widzowie mieli okazje uzmysłowić sobie znaczenie Wiecznej Miłości, podczas gdy w Oświęcimiu zagazowano tysiące ludzi, kiedy mężowie bili swoje żony, kiedy młodzi ludzie umierali w szpitalach ,a większość i tak wolało wybierać imprezy niż kościół. Misterium zakończyła scena Zmartwychwstania, w której Jezus pojawił się z płonącą świecą, a inni zapalali od niego swoje świece i przekazywali uczestnikom przedstawienia zajmującym miejsca na widowni. W ten sposób została zatarta granica między widzami i aktorami.

            Przedstawienie zmobilizowało widzów do chwili zadumy i refleksji nad własnym życiem i wiarą.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek