Pożyteczne mikroorganizmy Pro Bio Emy do stosowania w rolnictwie 28-02-2012 06:50

Dnia 20 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się I Podkarpacka Konferencja nt. „Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa.

Pro Bio Emy- wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy rolnika i konkurencyjność rolnictwa”. Organizatorami konferencji była Podkarpacka Izba Rolnicza, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury a patronat honorowy pełnił Jan Bury Poseł na Sejm RP oraz Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego. W konferencji udział wzięli przedstawiciele PIR, PODR, Urzędów Gmin oraz rolnicy.

         Uczestnicy konferencji wysłuchali kilku bardzo ciekawych referatów nt; stosowania pożytecznych mikroorganizmów w glebie, uprawie roślin, sadach, żywieniu zwierząt, przygotowaniu kiszonek, uszlachetnianiu gnojowicy i obornika, dezynfekcji budynków, redukcji populacji much, komarów. Podczas konferencji rolnicy dzieli się swoimi spostrzeżeniami w zakresie stosowania pożytecznych mikroorganizmów w swoich gospodarstwach. Jednym z tych rolników był Pan Andrzej Lalowicz z Rożniatowa, który omówił praktyczne efekty stosowania pożytecznych mikroorganizmów w chlewni i nawożeniu pól.

          Podkreślił, że stosuje Pro Bio Emy w swoim gospodarstwie w żywieniu trzody chlewnej i osiąga dzięki nim wyższe przyrosty masy zwierząt. Również stosuje mikroorganizmy do gleby i uzyskuje wyższe i lepszej jakości plony. Ponadto od momentu zastosowania mikroorganizmów w gospodarstwie zostały wyeliminowane odory. Bardzo ważne jest to, że mikroorganizmy są bezpieczne dla zwierząt i ludzi. Niektórzy rolnicy zakupili preparaty aby samemu przekonać się o korzyściach i efektach ich stosowania w gospodarstwie. Przykładowa dawka preparatu do gleby  Em Farma  Plus to 30 l/ha x 7.50 za 1 litr= 225 zł /ha.

         Więcej informacji n/t rodzajów preparatów, oraz ich stosowania można uzyskać w Podkarpackim Centrum Mikroorganizmów w Jasionce u Licencjonowanego Doradcy Pani Krzysztofy Leśniowskiej tel. 509440624.

                                                                                                                              Anna Zając

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek