UWAGA! WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY! 23-11-2017 14:00

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców zobowiązuję wszystkich właścicieli psów do trzymania ich na uwięzi lub za ogrodzeniem.

Wałęsające się psy po drogach publicznych stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto są potencjalnymi nosicielami wielu groźnych chorób zwłaszcza wścieklizny i nosówki. W przypadku nieprzestrzegania w/w zobowiązania będą nakładane mandaty karne w wysokości 250 zł.
Sprawę wałęsającego się psa można zgłosić do Komisariatu Policji w Kańczudze tel. 16 642 38 07.

                                                                                                                          Wójt Gminy Zarzecze
                                                                                                                             Wiesław Kubicki

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek