Zarzecze » Ogłoszenia » „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu”

„Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” 10-08-2017 06:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku, Kobiety.

   W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się w systemie dziennym ani nie szkolą ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych,
  • zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego,
  • w wieku do 29 r. ż.

  Zakres działań oraz wsparcie oferowanych w  ramach ścieżki stażowo-szkoleniowej:

  • staże zawodowe od 4 do 9 miesięcy (średnio 6 miesięcy) - 1500 zł brutto/mc,
  • szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki     Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości ok. 6,56 zł brutto/h,
  • zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu,
  • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

 

Rekrutacja do projektu:

W ramach ścieżki stażowo – szkoleniowej w terminie od 21.08.2017r. do 31.08.2017r.

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56,  VI piętro, 35-060 Rzeszów

Tel. 508 902 807
e-mail: e.tecza@fundacjatarnowskiego.pl

www.aktywnipodkarpacie.pl

PLAKAT

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek