Zarzecze » Ogłoszenia » Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45 11-04-2017 10:00

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 12.04.2017 do godz. 07:00 dnia 12.04.2017
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury, głównie we wschodniej połowie województwa, lokalnie do
-2°C, przy gruncie do -4°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Anna Woźniak
Godzina i data wydania godz. 11:34 dnia 11.04.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie od 03:00/12.04 do
07:00/12.04.2017 temp.min. -2 st., przy gruncie -4 st.
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, przymrozki rano 12.04, lokalnie spadek temperatury
do -4°C przy gruncie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek