Zarzecze » Ogłoszenia » Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49 20-04-2017 06:00

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017
Przebieg Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C, a w rejonach podgórskich
od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Tomasz Knopik
Godzina i data wydania godz. 11:47 dnia 20.04.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie od 20:00/20.04 do
08:00/21.04.2017 temp.min. od -5 st. do -1 st., przy gruncie do -7 st.
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, przymrozki w nocy 20/21.04, temperatura minimalna
od -5°C do -1°C, a przy gruncie lokalnie do -7°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek